Kulttuuri- ja työelämän valmennus

Kulttuuri- ja työelämän valmennus


Kulttuurivalmennusta ulkomailla asuville suomalaisille työtä tekeville ja heidän perheilleen

Työ ja eläminen uudessa maassa, jossa maan ja yrityksen kulttuuri poikkeaa kotimaassa totutusta, voi olla todella haastavaa kohdata. Minulla on omakohtaista kokemusta sekä työelämästä eri kulttuureissa, että elämisestä perheen kanssa ulkomailla ja tiedän, että joskus saattaa yllättäen kohdata vaikeuksia selvitä uudessa ympäristössä. Kulttuurivalmennus, jota tarjoan, on räätälöity expateille*  ja heidän perheenjäsenilleen, jotka ovat valmistautumassa muuttoon tai sopeutumassa elämään uudessa asemamaassa.

* ”Expat” tarkoittaa henkilöä, joka asuu ulkomailla, yleensä tilapäisesti tai pysyvästi, syntymämaastaan tai kansalaisuusmaastaan poissa, usein työn tai muiden syiden vuoksi.

Paineita voi tulla, kun lasten koulunvaihto tuottaa sopeutumisvaikeuksia, puolison uusi rooli kotona aiemman työssäkäymisen sijasta voi olla suuri haaste ja aiheuttaa turhautumista, toivottomuutta ja alakuloisuutta ja samanaikaisesti työssä käyvä perheenjäsen on suuren paineen alaisena uudessa työpaikassa. Ystävien ja tukijoukkojen puuttuminen voi aiheuttaa surua, yksinäisyyttä ja eristäytyneisyyttä. Yksin ulkomailla työkentelevä voi kokea joskus suurta yksinäisyyttä uudessa ympäristössä.  Näitä asioita on hyvä käydä läpi ja etsiä ratkaisuvaihtoehtoja, jotta ulkomaanvuosista jäisi hyvä muistoa.

Sopeutumisvaihe kuuluu asiaan, kulttuurivalmennus voi pehmentää sopeutumista. Tutkimusten mukaan yksi suurimmistä syistä ulkomaankomennuksen ennenaikaiseen päättymiseen on se, että mukanaseuraava puoliso tai perhe ei viihdy asemamaassa. Valmennuksen tarkoitus on helpottaa sopeutumisvaihetta ja näin ennaltaehkäistä omalta osaltaan ulkomaankomennuksen epäonnistumisia.

Monet kansainväliset yritykset, joilla on paljon kokemusta expateistä, näkevät tämän mahdollisuuden ja tarjoavatkin kaukokatseisesti kulttuurivalmennusta työntekijöilleen ja heidän perheilleen sopeutumisen ja ulkomailla olemisen helpottamiseksi. Kerro tästä työnantajallesi, jos teillä tällainen valmennus ei ole ollut tapana.

Vaihtoehtoina ovat:

  • online valmennus ennen muuttoa (Skype tai sähköpostin kautta)
  • valmennus ulkomaan komennuksen aikana
  • molempien yhdistelmä on tietenkin mahdollista

Liikeelämän valmennus työelämän ongelmallisiin tilanteisiin

Joskus työelämässä tulee tilanteita, jolloin saattaa kokea ahdistusta, painetta tai stressiä. Usein tässä tilanteessa ei ole ketään, jonka kanssa luottamuksellisesti ja avoimesti voisi puhua näistä ongelmista. Perheenjäseniä ei haluta huolestuttaa ongelmilla. Ystäville eikä etenkään työkavereille viitsi kertoa. Tällaiset tilanteet ovat todella yleisiä ja ne voivat johtua monenlaisista tekijöistä. Syy ongelmiin voivat johtua esimerkiksi tulehtuneista suhteista työkavereihin, kiristyneestä ilmapiiristä työyhteisössä tai työkavereiden kesken, vaikeasta kolleegasta, jännitteistä esimiehen kanssa, liiasta työpaineesta, kommunikaatio-ongelmista, vaikeasta taloudellisesta tilanteesta yrityksessä, kulttuuri eroista kansainvälisessä ympäristössä tai omista sosiaalisista peloista.

Tarjoan kokonaisvaltaista yksilöllistä työelämän valmennusta ratkaisukeskeisellä lähestymistavalla. Kauppatieteiden maisterina ja liike-elämää kokeneena olen pätevöitynyt työelämän kysymyksen asetteluihin ja ratkaisuihin. Kokemukseni Saksasta, saksalaisista ja paikallisesta kulttuurista on myös vankka. Olen lisäksi opiskellut aikuiskasvatustiedettä ja olen työuupumuksen ehkäisyyn erikoistunut valmentaja (Burnout Prevention), joten kykenen etsimään yhdessä asiakkaani kanssa ratkaisuja jaksamiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen työpaikalla. Voin myös järjestää työhyvinvointivalmennusta yrityksessä tarpeen niin vaatiessa suomeksi, saksaksi tai englanniksi.

Real Cookie Bannerin suostumusten hallintajärjestelmä