EMDR

Mitä EMDR on?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing on amerikkalaisen psykologi Francinen Shapiron kehittämä tekniikka vuonna 1987.  Alunperin menetelmää tutkittiin ja käytettiin henkilöille, jotka olivat kokeneet trauman. EMDR on nykyisin levinnyt moniin maihin ja trauman, ahdistuneisuutta, pelkoa, paniikkia ja ahdistavien muistojen lisäksi tekniikkaa käytetään myös valmennuksessa jokapäiväisten haasteiden ja ongelmien yhteydessä henkilöille, joilla ei ole psyykkistä dianoosia.

EMDR perustuu bilateraaliseen stimulaatioon, joka aktivoi vasemman ja oikean aivopuoliskon. Stimulointi vapauttaa „ansassa“ olleet vaikeat emotionaaliset kokemukset hermojärjestelmässä. Terapia aktivoi mielen ja kehon yhteyden vapauttaakseen loukussa olleet kokemukset. Sen jälkeen kun tuskalliset kokemukset on käsitelty silmien liikkeiden avulla, asiakas kokee vapautuneensa ongelman lastista eikä se enää tunnu yhtä merkitykselliseltä.

Mitä EMDR istunnossa tapahtuu?

EMDR istunto alkaa siten, että ohjaaja ohjaa asiakasta kuvailemaan ongelman, jonka hän haluaa käsitellä. Asiakkaan ei tarvitse selvittää kaikkea kuvailemalla, jos hän ei siihen pysty. Sitten asiakasta pyydetään kuvittelemaan ongelmallinen tilanne, muisto, ajatus ja tunteet. Silmien liikkeiden avulla pyritään vähentämään ongelman intensiteettiä kyselemällä liikesarjojen välillä miltä asiakkaasta nyt tuntuu. Kun häiritsevä ajatus tai muisto tuntuu neutraalilta asiakkaan mielessä siirrytään jo etukäteen määriteltyyn positiiviseen mielikuvaan. Ennenkuin EMDR tekniikalla aloitetaan, asiakas saa tietää prosessin kulun yksityiskohtineen.

Kuinka kauan EMDR  kestää?

Tyypillisesti istunto kestää noin 50-60 minuuutia. Istunnon pituus on yksilöllistä ja riippuu ongelmasta ja asiakkaan tavasta käsitellä sitä. Joskus yksi istunto ei riitä käsiteltävän ongelman käsittelyyn, jolloin käsittelyä jatketaan seuraavassa istunnossa. Joskus vain muutama EMDR istunto on tarpeen ongelman käsittelyyn. Keskimäärin 3 -10 istuntoa kerran viikossa riittää.

Yhdistän EMDR tekniikkaa henkilökeskeiseen keskusteluun ja joskus käytämme ajatuspäiväkirjoja prosessin tukena. Jokainen asiakas on yksilöllinen. Tästä syystä joudun asiakaskohtaisesti arvioimaan ja päättämään kenelle EMDR menetelmä on sopiva.

Onko EMDR istunto epämiellyttävä?

Yleensä ottaen ei. Joskus harvoin EMDR istunto saattaa herättää odottamattomia ajatuksia ja tunteita. Nämä epämukavat tunteet ovat yleensä ohimeneviä ja katoavat, kun prosessi on viety loppuun.

Mitä istuntojen välissä tapahtuu?

Pyydän asiakasta pitämään päiväkirjaa odottamattomista ajatuksista tai tunteista, jos niitä esiintyy. Yleensä istunnon jälkeen voimakasta vapautuneisuuden tunnetta, avoimuuden tunnetta tai jopa euforiaa saattaa esiintyä. Tämän tyyppiset tunteet ovat normaaleja ja ne osoittavat, että jotain vapautumista ongelmasta on jo tapahtunut.

EMDR ei ole hypnoosia

Istunnon aikana asiakas on hereillä ja voi kontroida tilannetta koko ajan. Tutkimusten mukaan EMDR vaikuttaa jopa nopeammin kuin hypnoosi. Kuten hypnoosi EMDR näytää vaikuttavan tiedottomassa mielessä tuoden tietoisuuteen tukahdutettuja ajatuksia ja tunteita, jotka täytyy kokea uudelleen, jotta ne voivat vapautua asiakkaan mielestä.

Mistä tiedän sopiiko EMDR minulle?

Olen opiskellut EMDR menetelmän Saksassa ja saanut siitä todistuksen. Ennenkuin aloitan käytää EMDR tekniikkaa keskustelen asiakkaan kanssa hänelle merkityksellisistä tekijöistä, jotta voimme päättää onko EMDR menetelmä vai jokin muu käyttämäni lähestymistapa sopivin tässä ainutkertaisessa tapauksessa.

  takaisin terapiamenetelmiin

Real Cookie Bannerin suostumusten hallintajärjestelmä